Project Planning

Met behulp van TimePlan kan men aangeven hoeveel tijd het uitvoeren van een bepaalde activiteit kost en welke competentie hiervoor nodig is. Ook kan men aangeven op welk tijdstip de activiteit uitgevoerd zou moeten worden. Dit kan grafisch worden weergegeven in de vorm van een Gantt Chart. Hierdoor wordt het inzicht in het totale project vergroot.

 

Projectplanning

 

Indien men tussentijds wijzigingen wil doorvoeren, kan men dit doen door met de blokjes te schuiven. Hierbij schuiven de onderliggende blokjes automatisch mee, zodat de onderlinge samenhang behouden blijft. Met andere woorden, als een activiteit later in de tijd wordt ingepland, schuiven de andere activiteiten, die volgtijdelijk waren ingepland, automatisch mee. De oorspronkelijke planning kan men bewaren in de vorm van een baseline. Men kan meerdere baseline planningen met elkaar vergelijken.

De opgestelde projectplanning kan als input dienen voor het allocatie proces (zie TimePlan Plannings Model).

CONTACT

Contact